Promo e Roman Reigns (2017) — AEW WWE ALBANIA.

Promo e Roman Reigns (2017) — AEW WWE ALBANIA.


The Big Dog. Ju nuk mundni kurrë, dua të them ndonjëherë të qëndroni kundër Roman Reigns Roman Reigns jeton për beteja të mëdha Një kundër të gjithëve This is my Yard now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *